Kontakti

Adresa:
Rruga Luan Haradinaj, Prishtinë

Kabineti i Ministrit:
+383 38 200 69507


Kabineti i Zëvendësministrit:
+383 38 200 69502


Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm:
+383 38 200 69508


Divizioni për Komunikim me Publikun:
Tel: +383 38 200 69 519


Departamenti i Inovacionit:
+383 38 200 69510


Departamenti i Ndërmarrësisë:
+383 38 200 69504


Departamenti Ligjor:
+383 38 200 69515


Zyrtarja Kryesore Financiare:
+383 38 200 69517​